Wednesday, October 24, 2007

२०५. मृगनयना रसिक मोहिनी ।

२०५. मृगनयना रसिक मोहिनी ।
कामिनी होती ती मंजूळ मधुरालापिनी ।
नवयौवनसंपन्न रम्य गतिविलासिनी ॥१॥

आल्हादक मुखचंद्रहि होता ।
होती दृष्टि ती प्रेम-रस-वाहिनी ॥२॥

गीत : गोविंद बल्लाळ देवल
संगीत : गोविंद बल्लाळ देवल
स्वर : पं. वसंतराव देशपांडे
नाटक : संगीत संशयकल्लोळ [१९१६]

No comments: