Thursday, November 29, 2007

२१३. आज कुणीतरी यावे, ओळखिचे व्हावे ॥धृ.॥

२१३. आज कुणीतरी यावे, ओळखिचे व्हावे ॥धृ.॥

जशी अचानक या धरणीवर
गर्जत आली वळवाची सर, तसे तयाने यावे ॥१॥

विचारल्याविण हेतू कळावा
त्याचा माझा स्नेह जुळवा, हाती हात धरावे ॥२॥

सोडुनिया घर, नाती-गोती
निघून जावे तया संगती, कुठे तेही ना ठावे ॥३॥

गीत : ग. दि. माडगूळकर
संगीत : सुधीर फडके
स्वर : आशा भोसले
चित्रपट : मुंबईचा जावई (१९७०)

No comments: