Thursday, November 29, 2007

२१४. सजणा पुन्हा स्मरशील ना

२१४. सजणा पुन्हा स्मरशील ना
साऱ्या खुणा, सजणा पुन्हा स्मरशील ना ! ॥धृ.॥

चकवून कुणा आले कोण
दिधले प्रिया चुंबनदान
कोणी कुणा, सजणा पुन्हा स्मरशील ना ! ॥१॥

प्रीतीतले लाख बहाणे
तू मी नवे खेळ पुराणे
मनमोहना, सजणा पुन्हा स्मरशील ना ! ॥२॥

गीत : सुधीर मोघे
संगीत : श्रीधर फडके
स्वर : रंजना जोगळेकर

No comments: