Thursday, November 29, 2007

२१५. माझिया प्रियाला, प्रीत कळेना

२१५. माझिया प्रियाला, प्रीत कळेना
अनुराग त्याचा माझा, हाय रे जुळेना ॥धृ.॥

पावसात भिजतो श्रावण, सुखाचा महीना
आवरू मनाला कैसे, मला ते जमेना
मुकी नेत्रभाषा त्याला, कळूनी वळेना ॥१॥

यौवनात सुकते काया, दुःख आवरेना
वेदना उरीची छेडी मुक्या भावनांना
स्पर्श गोड अजुनी त्याचा, सुखाचा मिळेना ॥२॥

वसंतात नाही बोले, श्रावणात नाही
कठोरास माझ्या मनिचे, कळेनाच काही
रात रात शिणती डोळे, पापणी ढळेना ॥३॥

गीत : उमाकांत काणेकर
संगीत : श्रीकांत ठाकरे
स्वर : शोभा गुर्टू

No comments: